YLEISTÄ

Omaishoitajat / läheiset auttavat omaistaan päivittäin tämän liikkumisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa jne. Hyvästä tahdosta riippumatta saattaa avustaminen olla vaativaa ja raskasta molemmille osapuolille. Kinestetiikka on lähestymistapa, joka keskittyy avustajan ja avustettavan voimavarojen hyödyntämiseen. Omaishoitajat / läheiset saavat konkreettista apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

KOHDERYHMÄ

Omaishoitajat / läheiset. Kurssille toivotaan osallistuvan sekä omaishoitajan / läheisen, että hoidettavan henkilön. Avustajat ovat myös tervetulleita.

KESTO

Kurssin pituus on 1-2 päivää sopimuksen mukaan. Kurssipäivän pituus sovitaan tilaajan kanssa. Tärkeää on, että aikataulu sopii perheiden arkeen. Kurssille osallistuvien on mahdollisuus saada kouluttajan tekemiä kotikäyntejä.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

8 omaishoitajaa / läheistä/avustajaa ja heidän hoidettavaansa. Osanottajamäärä on rajoitettu, koska kurssilla huomioidaan jokaisen osallistujan henkilökohtaiset ongelmatilanteet ja tarpeet.

TAVOITTEET

Käytännön hyöty kurssista
• Toimivia keinoja selvitä vaikeistakin avustustilanteista.
• Omaishoitajan / läheisen fyysisen kuormittavuuden väheneminen.
• Jaksamisen lisääntyminen.
• Hoidettavan omaisen / avustajan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

SISÄLTÖ JA OPPIMISMENETELMÄT

Oppiminen tapahtuu harjoittelemalla konkreettisia jokapäiväisiä avustustilanteita kokeneen kouluttajan tuella.
• Ongelmatilanteiden ja tarpeiden kartoitus.
• Liikkumisen ja avustamisen perustiedot ja edellytykset.
• Avustustilanteiden harjoittelu omaisen kanssa.
• Toimivien avustuskeinojen keksiminen ja kehittäminen.