• KINESTETIIKAN PERUSKURSSIT

  Peruskurssi on alku kinestetiikan oppimisprosessille, joka jatkuu käytännön työssä. Kurssilla opitaan käytännönläheiset tiedot ja taidot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista.

 • KINESTETIIKAN SYVENTÄVÄT KOULUTUKSET

  Tällä kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikasta. Kurssin aikana työskennellään intensiivisesti potilaiden/asiakkaiden kanssa ja opitaan hyödyntämään kinestetiikan periaatteita erilaisissa avustustilanteissa.

 • KINESTETIIKAN KURSSIT OMAISHOITAJILLE

  Kinestetiikka on lähestymistapa, joka keskittyy avustajan ja avustettavan voimavarojen hyödyntämiseen. Omaishoitajat / läheiset saavat konkreettista apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

 • KINESTETIIKKA – INTRO

  Kinestetiikka-introssa esitellään mistä kinestetiikassa on konkreettisesti kyse käytännön esimerkkien kautta.