Kinestetiikka-introssa esitellään mistä kinestetiikassa on konkreettisesti kyse käytännön esimerkkien kautta.

Kinestetiikka-intron sisältö on suunnattu esimiehille, jotta he saavat käsityksen siitä, mitä hyötyjä kinestetiikasta on työyhteisössä, niin työssä jaksamisen, kuin asiakastyytyväisyydenkin näkökulmasta. Kinestetiikka-intron tarkoituksena on selventää, mitä konkreettisesti tarkoittaa voimavaralähtöinen toimintamalli ja miten tämä tukee asiakkaan osallistumista avustustilanteissa tai kuntoutumista. Intron aikana esitellään kinestetiikan oppimisjatkumo ja kuinka mallia on toteutettu menestyksekkäästi useissa työyhteisöissä.