YLEISTÄ

Peruskurssi on alku kinestetiikan oppimisprosessille, joka jatkuu käytännön työssä. Kurssilla opitaan käytännönläheiset tiedot ja taidot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista. Siten on mahdollista avustaa toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

KOHDERYHMÄ

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät

KESTO

1-3 kuukauden oppimisjatkumo, joka sisältää 4 lähiopetuspäivää (28h) sekä harjoittelujaksot omissa työyhteisöissä (2 op). Lähiopetuspäivät voidaan jakaa 2 + 2 päivää tai 2 + 1 + 1 päivää. Harjoittelujakson tarkoituksena on tukea opitun mahdollisimman hyvää siirtämistä käytäntöön. Harjoittelujaksolle annetaan selkeä tehtävä, joka helpottaa uuden kokeilemista.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Noin 20 henkilöä/kurssi

TAVOITTEET

• Opit oman kehosi hallintaa.
• Ymmärrät mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustustilanteissa.
• Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumisensa toimintaan.
• Tunnet kinestetiikan käsitteet ja käytät niitä apuvälineinä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
• Kehität liikkumistasi avustustilanteissa tavaksi mikä estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen.
• Saat tietoja ja taitoja, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi.

SISÄLTÖ JA OPPIMISMENETELMÄT

Peruskurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:
• Harjoittelemalla erilaisia avustustilanteita ryhmissä.
• Lähtökohtana ovat omat käytännön avustustilanteet ja haasteet.
• Ihmisen toimintojen tarkasteleminen liikkumisen näkökulmasta.
• Kinestetiikan käsitteiden työstäminen oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta: kokemukset ns. terveenä sekä sairaana /liikuntarajoitteisena.
• Käytännön harjoitukset mahdollisesti asiakkaiden kanssa jo kurssipäivien aikana tai niiden välissä.
• Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.