YLEISTÄ

Tällä kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikasta. Kurssin aikana työskennellään intensiivisesti
potilaiden/asiakkaiden kanssa ja opitaan hyödyntämään kinestetiikan periaatteita erilaisissa avustustilanteissa.

KOHDERYHMÄ

Kinestetiikan peruskurssin suorittaneet sosiaali- ja terveysalan työntekijät

KESTO

3 peräkkäisestä lähiopetuspäivää (24 tuntia/ 1.5 op).
Syventäväkurssi toteutetaan hoitotyön käytännössä.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Enintään 16 henkilöä/kurssi

TAVOITTEET

• Olet syventänyt tietojasi ja taitojasi kinestetiikasta sekä teoreettisesti että käytännössä.
• Osaat määritellä kinestetiikan käsitteet sekä yhdistää ne käytännön tilanteisiin.
• Osaat arvioida systemaattisesti avustettavan voimavaroja ja tuen tarvetta sekä suunnitella ja toteuttaa avustusmenetelmiä kinestetiikan käsitteiden perusteella.

SISÄLTÖ JA OPPIMISMENETELMÄT

Syventävällä kurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:
• Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen.
• Kinestetiikan käsitteet ja niiden käyttäminen avustustilanteissa.
• Potilaan / asiakkaan liikkumisanalyysin ja avustussuunnitelman tekeminen.
• Käytännön harjoitukset potilaiden / asiakkaiden kanssa.
• Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä.
• Syventävällä kurssilla käytetään peruskurssilta saatua materiaalia.