Raimo Lappalainen

• fysioterapeutti
• kinestetiikkakouluttaja
• ergonomiakorttikouluttaja
• Avekki-kouluttaja

ERITYISOSAAMINEN:
vanhukset ja kehitysvammaiset, neurologiset asiakkaat sekä haastavat asiakastilanteet